پکیج آموزشی بانوی هدفمند و مستقل

890,000 تومان
پکیج آموزشی بانوی هدفمند و مستقل
106فروش
890,000 تومان

در این دوره چه چیزهایی یاد میگیریم؟

اگر دوست داری هدفگذاری و چیدن مسیر زندگیت بر اساس هدفت رو یاد بگیری؛ و با تکنیک های استقلال روحی و مالی مستقل و قوی بشی و کسب و کار خودت رو رشد بدی؛ و در کنارش با تکنیک های جدید و کاربردی برنامه ریزی بتونی به کارهای مختلفت برسی و در نهایت بتونی یه نظم اساسی هم به محیط اطرافت بدی؛ این پکیج رو از دست نده.

مشتمل بر چهار دوره: «هدفگذاری» «استقلال روحی و مالی» «برنامه ریزی» «نظم روحی و محیطی»

این دوره برای کیا مناسب نیست؟ اگر خدای نکرده جزو اونهایی هستی که دلت میخواد با بخور و بخواب به آرزوهات برسی این کلاس اصلا برات مناسب نیست. اما اگه میخوای یه تکون و تغییر اساسی به زندگیت بدی به هیچ وجه این کلاس رو از دست نده ـ

800 دقیقه آموزش مفید

بیش از 13 ساعت آموزش کاربردی در قالب 105 فایل صوتی مختلف

1845 دانشجو

بیش از 1000 بانو تاکنون از این دوره اینترنتی استقبال کردند.

آموزش آنلاین

بلافاصله پس از پرداخت هزینه، فایل های دوره را دانلود کرده و به‌صورت آنی دوره را شروع کنید.

پشتیبانی واقعی

می‌توانید از طریق پنل کاربری سوالات خود را ارسال کنید تا پشتیبانان و مدرس دوره به شما پاسخ دهند.

دوره آموزشی اول

هدف گذاری

مقدمه رایگان

مقدمه دوره آموزشی هدف گذاری

مفهوم هدف و منافع اون فایل صوتی

جلسه اول دوره آموزشی هدف گذاری

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

هدفتو غربال کن! فایل صوتی

جلسه دوم دوره آموزشی هدف گذاری

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

چرا هدفو ولش می کنم؟ فایل صوتی

جلسه سوم دوره آموزشی هدف گذاری

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

سیستمو چه جوری بسازم؟ فایل صوتی

جلسه چهارم دوره آموزشی هدف گذاری

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

دو پایه مهم هدف فایل صوتی

جلسه پنجم دوره آموزشی هدف گذاری

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ارزش چیه؟ فایل صوتی

جلسه ششم دوره آموزشی هدف گذاری

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

رسالت چیه؟ فایل صوتی

جلسه هفتم دوره آموزشی هدف گذاری

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

پیدا کردن رسالت فایل صوتی

جلسه هشتم دوره آموزشی هدف گذاری

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

نکته های تکمیلی هدف! فایل صوتی

جلسه نهم دوره آموزشی هدف گذاری

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

سیستم هدف چیه؟ فایل صوتی

جلسه دهم دوره آموزشی هدف گذاری

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قلق گیری سیستم فایل صوتی

جلسه یازدهم دوره آموزشی هدف گذاری

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

عادات فایل صوتی

جلسه دوازدهم دوره آموزشی هدف گذاری

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تغییر عادت فایل صوتی

جلسه سیزدهم دوره آموزشی هدف گذاری

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ابعاد تغییر عادت فایل صوتی

جلسه چهاردهم دوره آموزشی هدف گذاری

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مانع دیگر سیستم هدف فایل صوتی

جلسه پانزدهم دوره آموزشی هدف گذاری

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مغز و اهمال کاری فایل صوتی

جلسه شانزدهم دوره آموزشی هدف گذاری

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تصمیم گیری و اهمال کاری! فایل صوتی

جلسه هفدهم دوره آموزشی هدف گذاری

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مهارت و اهمال کاری فایل صوتی

جلسه هجدهم دوره آموزشی هدف گذاری

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

احساسات و اهمال کاری فایل صوتی

جلسه نوزدهم دوره آموزشی هدف گذاری

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

فکرها و توقعات اشتباهی فایل صوتی

جلسه بیستم دوره آموزشی هدف گذاری

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تکمیل بحث اهمال کاری! فایل صوتی

جلسه بیست و یکم دوره آموزشی هدف گذاری

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
دوره آموزشی دوم

استقلال زنانه

مقدمه رایگان

مقدمه دوره آموزشی استقلال زنانه

معنای استقلال زنانه فایل صوتی

جلسه اول دوره آموزشی استقلال زنانه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ریشه های وابستگی باور فایل صوتی

جلسه دوم دوره آموزشی استقلال زنانه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تغییر باور فایل صوتی

جلسه سوم دوره آموزشی استقلال زنانه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ریشه های وابستگی فایل صوتی

جلسه چهارم دوره آموزشی استقلال زنانه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

راه حل های وابستگی فایل صوتی

جلسه پنجم دوره آموزشی استقلال زنانه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تصمیم گیری و وابستگی فایل صوتی

جلسه ششم دوره آموزشی استقلال زنانه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

حل مسئله و وابستگی فایل صوتی

جلسه هفتم دوره آموزشی استقلال زنانه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

شروع استقلال مالی فایل صوتی

جلسه هشتم دوره آموزشی استقلال زنانه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مفهوم تیزحسی کسب و کار فایل صوتی

جلسه نهم دوره آموزشی استقلال زنانه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

طرز فکر کارآفرینی فایل صوتی

جلسه دهم دوره آموزشی استقلال زنانه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

چرایی خیلی قوی فایل صوتی

جلسه یازدهم دوره آموزشی استقلال زنانه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بزرگترین دشمن ما فایل صوتی

جلسه دوازدهم دوره آموزشی استقلال زنانه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

چیا لازم دارم؟ فایل صوتی

جلسه سیزدهم دوره آموزشی استقلال زنانه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

آمادگی برای محدودیت فایل صوتی

جلسه چهاردهم دوره آموزشی استقلال زنانه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

عادت ها فایل صوتی

جلسه پانزدهم دوره آموزشی استقلال زنانه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مهارت های کسب پول 1 فایل صوتی

جلسه شانزدهم دوره آموزشی استقلال زنانه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مهارت های کسب پول 2 فایل صوتی

جلسه هفدهم دوره آموزشی استقلال زنانه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بوم کسب و کار۱ فایل صوتی

جلسه هجدهم دوره آموزشی استقلال زنانه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بوم کسب و کار 2 فایل صوتی

جلسه نوزدهم دوره آموزشی استقلال زنانه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بوم کسب و کار 3 فایل صوتی

جلسه بیستم دوره آموزشی استقلال زنانه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

نقشه راه اندازی کسب و کار فایل صوتی

جلسه بیست و یکم دوره آموزشی استقلال زنانه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

فضای فعالیت کسب و کار فایل صوتی

جلسه بیست و دوم دوره آموزشی استقلال زنانه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

فرصت های درآمدی بیشتر فایل صوتی

جلسه بیست و سوم دوره آموزشی استقلال زنانه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

سه نکته مهم راه اندازی کسب و کار فایل صوتی

جلسه بیست و چهارم دوره آموزشی استقلال زنانه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

روال درست راه اندازی کسب و کار فایل صوتی

جلسه بیست و پنجم دوره آموزشی استقلال زنانه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

اتمام حجت! فایل صوتی

جلسه بیست و ششم دوره آموزشی استقلال زنانه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
دوره آموزشی سوم

دوره برنامه ریزی و مدیریت زمان

مقدمه رایگان

مقدمه دوره آموزشی عزت نفس

جلسه اول فایل صوتی

جلسه اول دوره آموزشی عزت نفس

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه دوم فایل صوتی

جلسه دوم دوره آموزشی عزت نفس

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه سوم فایل صوتی

جلسه سوم دوره آموزشی عزت نفس

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه چهارم فایل صوتی

جلسه چهارم دوره آموزشی عزت نفس

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه پنجم فایل صوتی

جلسه پنجم دوره آموزشی عزت نفس

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه ششم فایل صوتی

جلسه ششم دوره آموزشی عزت نفس

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه هفتم فایل صوتی

جلسه هفتم دوره آموزشی عزت نفس

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه هشتم فایل صوتی

جلسه هشتم دوره آموزشی عزت نفس

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه نهم فایل صوتی

جلسه نهم دوره آموزشی عزت نفس

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه دهم فایل صوتی

جلسه دهم دوره آموزشی عزت نفس

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه یازدهم فایل صوتی

جلسه یازدهم دوره آموزشی عزت نفس

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه دوازدهم فایل صوتی

جلسه دوازدهم دوره آموزشی عزت نفس

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه سیزدهم فایل صوتی

جلسه سیزدهم دوره آموزشی عزت نفس

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه چهاردهم فایل صوتی

جلسه چهاردهم دوره آموزشی عزت نفس

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه پانزدهم فایل صوتی

جلسه پانزدهم دوره آموزشی عزت نفس

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه شانزدهم فایل صوتی

جلسه شانزدهم دوره آموزشی عزت نفس

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه هفدهم فایل صوتی

جلسه هفدهم دوره آموزشی عزت نفس

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه هجدهم فایل صوتی

جلسه هجدهم دوره آموزشی عزت نفس

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه نوزدهم فایل صوتی

جلسه نوزدهم دوره آموزشی عزت نفس

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
دوره آموزشی چهارم

نظم

مقدمه رایگان

مقدمه دوره آموزشی نظم

نظم واسه چیه؟ 1 فایل صوتی

جلسه اول دوره آموزشی نظم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

نظم واسه چیه؟ 2 فایل صوتی

جلسه دوم دوره آموزشی نظم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

پله صفرم نظم فایل صوتی

جلسه سوم دوره آموزشی نظم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

چند تا نیاز داری؟ فایل صوتی

جلسه چهارم دوره آموزشی نظم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

انباشتگی فناورانه فایل صوتی

جلسه پنجم دوره آموزشی نظم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

نظم کمد لباس فایل صوتی

جلسه ششم دوره آموزشی نظم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تکنیک عکس. رهاسازی فایل صوتی

جلسه هفتم دوره آموزشی نظم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

هدیه ها و حراجی ها فایل صوتی

جلسه هشتم دوره آموزشی نظم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

انباری و کتاب فایل صوتی

جلسه نهم دوره آموزشی نظم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

اسباب کشی فایل صوتی

جلسه دهم دوره آموزشی نظم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

رفع انباشتگی عمیق فایل صوتی

جلسه یازدهم دوره آموزشی نظم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

اتمام جستجو فایل صوتی

جلسه دوازدهم دوره آموزشی نظم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

نازیبایی ها در خانه فایل صوتی

جلسه سیزدهم دوره آموزشی نظم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مهمون و مشاور املاک فایل صوتی

جلسه چهاردهم دوره آموزشی نظم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

هر روز یک کار فایل صوتی

جلسه پانزدهم دوره آموزشی نظم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

کار توی کار فایل صوتی

جلسه شانزدهم دوره آموزشی نظم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جعبه تعمیری ها فایل صوتی

جلسه هفدهم دوره آموزشی نظم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

هنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پکیج آموزشی بانوی هدفمند و مستقل”