مدیر برنامه ها جهت دعوت در همایش ها

خانم سمیرا صادقی

پشتیبانی و ثبت نام کلاس ها (فقط پیام)

خانم نوری

مدیر پشتیبانی خرید از سایت

خانم مهشاد تقی زاده

مدیر تیم فنی سایت

آقای پرویز زاهد

کانال ایتا

eitaa@hamsarekhoob

کانال روبینو

eitaa@hamsarekhoob