همیشه اشتباهاتی توی رابطه عاطفی اتفاق میفته که باعث سردی میشه

اشتباهاتی که از نظر عاطفی در روابطمون مرتکب میشیم اغلب اثرات ماندگارتر و زیان آوری بر روابط ما با دیگران میذارن. این خطاها به تدریج روی هم انباشته میشن و بعد از چند سال، رابطه ما رو با دیگران سرد می کنن و حتی می تونن موجب قطع رابطه با اونها شن پس قوانین یک معذرت خواهی را یاد بگیریم.

ضمنا عذر خواهی ، شما رو فهمیده تر و قابل اعتمادتر نشون میده…

عذرخواهی با شیوه ای درست مثل:

  • متاسفم
  • منو ببخش
  • جبران

هر بار همسرتون رو رنجوندین باید 5 بار خوشحالش کنین.