Loading...
هنر زن بودن
145,000تومان
از قدرت زنانگی برای مدیریت درست زندگی مون نهایت استفاده رو ببریم.

مقدمه دوره را با بیان مربی محترم سرکار خانم مرضیه کشوری کوش بدهید:

زنانگی واقعی به چه معنیه؟
خیلی از ما توی فشار و بدو بدو های زندگی یادمون میره که به عنوان یه زن چه قدرت فوق العاده ای خدا در وجود کا گذاشته که اگر از این قدرت درست و به جا استفاده کنیم، خودمون هم از نتایجش متعجب میشیم....

توی دوره هنر زن بودن نکاتی رو یاد میگیریم که از قدرت زنانگی برای مدیریت درست زندگی مون نهایت استفاده رو ببریم...

دقیقا چه چیزهایی یاد میگیریم؟

١. مهارتهای رفتاری ،کلامی و ظاهری برای داشتن بیشترین قدرت تاثير گذاری روی همسرجان
٢. قاعده های اصلی و مورد نیاز شخصیت شناسی برای رسیدن به مدل رفتاری برخوردی درست با همسر
٣. راه های رسیدن به عزت نفس و اعتماد بنفس زنانه
۴. مهارت های کلامی لازم در بحث تاثير گذاری
٥. راه های ایجاد قدرتمندی در کلام
۶. نکات مهم حرکات ظاهری بدن مثل نوع نگاه،نوع نشست و برخواست و... برای رسیدن به بیشترین حد تاثير گذاری
٧. مهارت حفظ جایگاه زنانه در پستی و بلندی های زندگی
٨. راه های رسیدن به اولویت اصلی بودن برای همسر
٩. راه های تبدیل شدن به زن قوی، مستقل و در عین حال لطیف و مهربان

مشاوره، آموزش، طراحی و ساخت فروشگاه اینترنتی